Абонамент 20202020 baner 990x340

Строителен обзор 2015

Прогнозни анализни цени за ремонт и саниране

При ремонтите и при санирането е значително по-трудно да се състави и да се докаже "справедливата пазарна цена". В бр. 4/2015 г. на "Строителен обзор" са поместени 36 бр. примерни анализни цени в помощ на читателите.

Актуването - доказване и плащане на извършени строителни и монтажни работи

В брой 3 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Актуването - доказване и плащане на извършени строителни работи

(въпроси и отговори)

 • Договаряне на взаимоотношенията
 • Указания за реда на актуването
 • Актуване на подизпълнителите
 • Предварителни проверки на КС
 • Спецификациите и актуването
 • Съгласуване на единични цени
 • Заменителни таблици
 • Контролни измервания, обобщителни актове

Строителен обзор 2/2015

В брой 2 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

Строителен обзор 1/2015

В брой 1 на сп. Строителен обзор за 2015 година:

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК