Абонамент 20202020 baner 990x340

Договаряне

Използване на готови договори за проектиране и строителство

По отношение на договарянето в ЗУТ е указано само, че договорите, сключвани между участниците в строително-инвестиционния процес, са в писмена форма. Принципите на договарянето са уредени в Закона за задълженията и договорите. В Закона за обществените поръчки съществува заклинанието, че договорите не се променят. Конкурентите, заели втора или трета позиция при обществените поръчки нямат достъп до договора на спечелилия поръчката. Той остава „фирмена тайна” и е възможно тръжните условия или офертните предложения да бъдат променени ...

Минималната часова ставка за 2013 година

Минималната часова ставка за дейностите от отрасъл Строителство е необходима за бенефициентите и участниците на/в обществените поръчки.

В Закона за обществените поръчки, чл. 56, алинея първа е записано:

Нормативи за разход при ремонти

Нормативни основания за калкулативно определяне на разхода на труд и материали  няма нито за новото строителство, нито за ремонтните видове работи. Проблемът се решава чрез проектната техническа спецификация и състезание.

Възлагане на строителство

В договора за възлагане на строителство трябва да има клаузи относно спирането, съответно замразяването на строежа.
По времето на "строителния бум" 2001 - 2008 г. в малка част от договорите се разработваше детайлно главата за замразяването. Това установяват сега екипите на СЕК при участия в решаването на спорове чрез помирение.

Сметните стойности при ремонтните СМР

Количествената сметка, а от там и проектната цена при ремонтите никога не може да бъде точна и затова инвеститорите-възложители предвиждат резерви в „разумни граници”.

Възложителите избягват сериозното договаряне

Договорите за строителство и ремонт се пълнят със заклинателни текстове, които нямат практическо значение, а се пропускат, неволно или умишлено, важни защитни клаузи.

Примерен договор за възлагане на строителни ремонти

В приложения файл ще намерите примерен договор за ремонтни работи.

dogovor remont

Измерване на строителните работи

Когато свършат парите, започват различни спорове, включително по методиките за измерване на изпълнените СМР.

Цялата статия е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Развалянето на договорите при спиране на строителството може да става с разумна отстъпка

Напоследък е много актуално да се развалят или да се прекратяват, или да се преустановяват и т.н. договори за строителство.

Причината е, че съответното строително начинание не е обезпечено със средства. Тази причина се обявява винаги, въпреки че понякога, зад нея се прикриват и други причини, например поръчката да се възложи впоследствие на „по-правилен изпълнител” или при по-изгодни условия.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК