Строителен обзор брой 4/2019

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 30 Юни 2019

В брой 4 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Цените и сметките за ремонтни видове работи: Какво е необходимо за ценообразуването при ремонтите.

Актуването - измерване и документиране на извършени СМР: Договаряне на актуването; Технология на актуването; Проверките преди актуване; Спецификациите и актуването; Съгласуване на единични цени; Заменителни таблици; Контролни и обощителни актове.

Образците на актове и протоколи за документиране на изпълнението: Проследяване на промените в образците през годините 2000 – 2018 г.

Информационна таблица за основните актове и протоколи, които се съставят за строежите: Кога се съставят, кой е инициатора, от кого се подизискват, какво не трябва да се забравя.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК