Абонамент 20202020 baner 990x340

Промените в строителния сектор – сезонност или тенденция

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 26 Ноември 2018

В брой 9 на сп. Строителен обзор за 2018 година:

Обявяваните данни за промените в стопанската конюнктура – от една страна положителни за увеличението на БВП и съпътстващите го показатели, а от друга страна стряскащи за повишаващата инфлация – поне за сега предизвикват нарастване на броя на строителните поръчки и в частния, и в обществения сектор.
За отминалото деветмесечие (януари – септември 2018 г.) стойностните и натурални обеми на строителни, монтажни и ремонтни видове работи са увеличени. Още не е изяснено доколко значителното стойностно увеличение се дължи на променящите се ценови съотношения.

Предварителни данни, които екипът ни събира и анализира и публикуваните до 20-ти октомври данни на статистиката, показват положителни промени по всички показатели, характеризиращи строителния процес, до колкото обаче данните за увеличението на цените могат да се считат за положителни от страна на възложителите на строителни поръчки.
Средното нарастване на обема на изпълнените строителни и монтажни работи в стойностно изражение за деветте месеца на тази година, в сравнение с деветте месеца на миналата 2017 година, е над 5%. Нарастват обемите, както в сградното, така и в инфраструктурното строителство и особено ремонтите на сгради, улици и ВиК системи. За момента (октомври 2018 г.) е трудно да се определи дали увеличението на общите стойности не се дължи на увеличението на цените по видове работи, но все пак процентното увеличение на обемните стойности е над 5%, а цените, според нашите проучвания, са се увеличили средно до 4%. Всички данни за издадени разрешения за строителство, за продадени строителни материали, за наети работници, за производство на бетони, за заготвени армировки и т.н. показват, че обемите нарастват с по-големи темпове в сравнение с цените, а това естествено предизвиква поскъпване. Впечатляващи са ръстовете в жилищното строителство и по отношение на обеми, и по отношение на цени за СМР.
Цялата статия в Строителен обзор бр. 9 2018 г.

 

сп. Строителен обзор, бр.9/2018 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК