Абонамент 20202020 baner 990x340

Строителство през зимата - утежнени условия и необходимост от доплащане

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 14 Декември 2017

Нормативните актове и практиките, свързани с организацията, технологиите и ценообразуването на строителните и монтажните работи, предвиждат изпълнение при „обичайни условия”. Едно от условията за „нормално изпълнение” е температурата на околната среда.

По силата на редица писани и неписани правила, в практиката е прието, че работите се изпълняват нормално при температура на околната среда над 5 градуса. При по-ниски температури се намалява производителността и се увеличават допълнителните разходи.

Има един виц, според който българите посрещат мъжествено всички трудности и се изненадват само от първия сняг, т. е. при настъпването на истинската зима с нейните студове. Това обаче не се отнася за строителите и за възложителите на техните поръчки. Всяка от участващите в строително-инвестиционния процес страни знае добре, че зимното строителство е свързано с повече, но известни трудности и с повече разходи, които предизвикват оскъпяване на процеса.

Всяка година, в брой десети на сп. Строителен обзор, ние напомняме за „зимната подготовка” и свързаните с нея трудности, разходи и усложнени взаимоотношения. На някои от редовните ни абонати това може да е вече досадно, но опитът показва, че много често и на много места се стига до „зимни спорове” и необходимост от помирения и арбитражи.

Държавни указания и нормативи, които да определят задължителни мероприятия и правила за изпълнение и ценообразуване на строителните процеси при зимни условия няма. В отменени Правила за изпълнение и приемане (ПНПСМР) е имало такива указания и те сега са елементи от добрите практики. Във всяка наредба (така сега са преименовани осъвременените ПИПСМР-та) и във всяка техническа спецификация на строителен материал обаче е определена долна температурна граница, която трябва да се осигурява при изпълнението на съответния вид работа. Най-често това е 5 градуса. Изискването не се отнася за средна денонощна температура, а за температурата на околната среда по време на изпълнението и съответното „отлежаване”.

Правилото, че всяка строителна операция може да се изпълни, ако това е наложително и при ниски температури, е в сила винаги, но при по-висока цена.

Ценовата оферта на строителя и договорените дати (срокове) се придружават винаги с график. В графика се определя кои видове работи в кои календарни периоди се изпълняват. В офертната, съответно в договорната цена, се включва оскъпяването за работа в зимни условия. Ако някоя от страните причини забавяне, съответно избързване, тя понася евентуалните повишени разходи. Всяко искане на строителя за повишени разходи, причинени от принудително влизане в зимни условия на работа, се съпровожда от съответни сметки и цени, съобразно наложителния обхват на работите, които трябва да се извършат допълнително. Стойностният размер на допълнителното плащане става например с помощна сметка, в която се остойностяват допълнителните мероприятия или чрез процентно увеличение на съответните единични цени.

Обхватът на допълнителните работи и свързаните с тях допълнителни разходи е различен при различните видове строежи, но най-често срещаните са:

 • Разходи по ЗБУТ;
 • Поддържане на площадки и подходи;
 • Допълнителни временни съоръжения;
 • Доплащане за производителност;
 • Храна и напитки.

Примерни проценти от практиката за завишаване на стойностите на изпълнявани през зимния период работи в различни строежи:

 • Промишлени и складови сгради: 1,10 – 1,15 %
 • Жилищни и други битови сгради: 1,03 – 1,08 %
 • Хидротехнически строежи: 1,25 – 1,50 %
 • Пътни и ж.п. строежи: 1,30 – 1,40 %
 • Електропроводи и др. линейни: 1,18 – 1,30 %

Примерни проценти от практиката за завишение стойностите на изпълнявани през зимния период видове работи:

 • Земни работи на открито: 0,80 – 0,90 %
 • Стоманобетонни (армировки, кофражни бетони): 1,40 – 1,60 %
 • Покриване, водоотвеждане, външни облицовки и мазилки): 2,20 – 2,50 %
 • Вътрешни довършителни работи): 1,60 – 1,70 %
 • Вътрешни инсталации): 1,10 – 1,15 %
 • Електропроводи и подобни): 1,18 – 1,20 %
 • Външни В и К): 1,20 – 1,25 %

Процентите се доказват с отделни помощни сметки.
Подробно описание относно нормативните изисквания има в сп. Строителен обзор, бр. 10/2016 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК