Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

Строителството в числа и графики

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 22 Март 2017

СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧИСЛА И ГРАФИКИ
Десет години (2007 - 2017) - ръстове и спадове

Екип СЕК - анализи и прогнози

Както всяка от изминалите вече 26 години, така и двадесет и седмата започваме с много числа и графики, за да напомним на абонатите какво се случи в бранша през предходната година, как изглеждат числата за обеми и цени спрямо отминалите години и... какво би могло да очакваме за настъпващата 2017 година.

Казано накратко, резултатите за 2016 година, макар и не окончателни, не са добри. Обемите на СМР и за трите вида строителство (жилищно, сградно нежилищно и инфраструктурно) са в сериозен спад - повече от 20 % при най-оптимистичната прогноза. Някои анализатори дори прогнозират, че строителният спад по обемния показател през 2016 спрямо 2015 година ще бъде по-голям в сравнение с 2010 спрямо 2009 г. Същевременно основният за състоянието на икономиката показател - ръстът на БВП - не само, че е положителен, но и е с по-висок ръст спрямо средноевропейския. Имаше години, в които строителният сектор беше най-мощният двигател на икономиката и осигуряваше високия ръст на БВП, а дойде година, в която тежи на останалите сектори.

Спадът на обемите доведе естествено и до намаляване на броя на заетите в строителството. От 297 хиляди в 2008 година, те намаляха на 182 хиляди през 2015 г. и на 170 хиляди в 2016 година.
А заплатите уж се повишават. Всъщност се повишиха заплатите на ръководния персонал и на някои свръхдефицитни специалности, а общият ръст на възнагражденията се обуславя от обстоятелството, че се уволняват предимно работниците с ниска квалификация и ниски заплати.

Причините за намалените строителни обеми са известни. При изпълнен обем през 2015 година 17 милиарда лева, инфраструктурното инженерно строителство за 2016 г. е 11,2 милиарда, над 70 % от които са от ЕФ. При нежилищното сградно строителство 30-40 % също се финансираше от ЕФ. Усвоихме програмата успешно, не можахме да се вмъкнем в следващата със същия темп и закъсахме в усвояването. Подобни са резултатите в строителната дейност и на другите страни, които са разчитали предимно на еврофондовете, но при нас намалението е най-впечатляващо. Браншът разчиташе на милиарда за саниране, но и от него, доколкото се узнава, са усвоени през 2016 година само половината, въпреки високите “референтни показатели”.

Съвсем естествено се понижиха и цените на някои видове СМР, въпреки увеличението на заплати и запазени, все още, цени на материали. Почти всички строителни фирми ще отчетат намаление на печалбата за 2016 г. Някои от средните спряха дейността си временно, а значителен брой от малките, особено тези, които са в ремонтната дейност, преминаха в “сивия сектор” - работят, но не отчитат дейност.

Цените на СМР

Договорените цени на строителните, инсталационните и монтажните видове работи според нашите (СЕК) анализи през 2016 година намаляха средно с 2,4 %. Отнесено към строителна себестойност, намалението е по-малко - 1,8 %. Разликата се поема от намалението на печалбата. Все пак, при намаление на обемите около 25 %, намаление на цените с 2,4 %, в това число на печалбата с около 1 %, все още не е катастрофа. Проблем е какво ще се случи през 2017 година, а то ще зависи не само от “международното положение”.

Процентните промени на цените по видове работи са показани на следващите страници в таблици и графики. Общият извод е, че по-малко намаляват цените на трудоемките видове работи, защото заплатите или се запазват, или се увеличават.

Не се понижиха цените на кофражи и армировки, защото се увеличиха, и вероятно още ще се увеличават, цените на стоманите и дървения материал.

Не се понижиха цените на топлоизолациите. Повлия безплатното саниране и референтните му цени, а платеното саниране спря.

Не се понижиха цените на боядисването. Там процентът на разхода за труд е по-висок, а дейността е свързана със санирането.

Не се понижиха цените на електро и отоплителните инсталации. При тях има леко повишение на цените на материалите и се изисква по-висока квалификация.

Квалифицирани изпълнители

Висококвалифицираните и професионално грамотните работници и технически ръководители или се пенсионираха, или заминаха в чужбина. Млади изпълнителски кадри за строителството в България не се подготвят. От администрацията, от бизнеса и от синдикатите има много призиви и лозунги, но конкретни ефективни действия няма. Професионалните гимназии по строителство подготвят само кандидатстуденти и общи работници за чужбина.

Прогнозите за обеми и цени

През 2017 година, в най-благоприятния вариант, ще се запазят обеми и цени от 2016 г. Този вариант е почти невъзможен, защото европрограмите се задвижват бавно, общините нямат средства за строителство, държавните институции също, а частните и корпоративни инвеститори ще изчакват най-малко до полугодието.

Цените на някои видове СМР ще се запазят заради увеличени заплати, но в повечето случаи ще се намаляват за сметка на печалбата или намалени цени на материали. Много производители и дистрибутори вече предлагат до 20 % бонуси за количества, от което ще се възползват големите фирми.

Възложителите ще бъдат принудени да следят по-стриктно за действителни количества и цени.

Какво показват числата? - таблиците и графиките са публикувани в сп. Строителeн обзор, бр. 1/2017 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК