Абонамент 20202020 baner 990x340

Обемите на СМР намаляват, но цените растат

Автор: _, публикувано на 22 Август 2014

Обемите на СМР намаляват, но цените растат


От второто тримесечие на 2010 г. цените на СМР, макар и с малко, растат. Така е до края на изминалата 2013 г. (подробности - в бр. 1/2014 г. на сп. Строителен обзор)

Нивото на цените на строителните работи се определя от възможностите за реализиране на печалба при обществените поръчки. Малък е броят на строителните фирми, които изпълняват само обществени поръчки или само частни и корпоративни поръчки.

Има в бранша конкуренция, но тя не е пазарна конкуренция, каквато я описва теорията. Фактът, че всяка втора обществена поръчка за строителство се обжалва, показва че има конкуренция, но не гарантира, че има конкуренция по отношение на цени. При частните строителни поръчки конкуренцията е по-скоро между възложителите – как да разпределят договорните цени на свързани с тях или предпочитани от тях строители. Те обявяват търговете повече с разузнавателна цел и това си е тяхно право. При обществените строителни поръчки определянето на цените е нелицеприятен процес. Всички знаем кое, къде и как става. Знаем, но... вкупом си траем. А институциите, призвани да следят чистоплътността на процеса, се ослушват.

Не ни е работа и компетентност да ровим в това направление, особено след като възможно най-отговорните институции установиха вредността на показателя най- ниска цена. Ние само представяме числата такива, каквито са.

Тук почти повтаряме някои от изводите относно ценообразуването, които поместихме в бр. 12/2012 на Строителен обзор.

От таблиците и от графиките се вижда как са се променяли цените общо на СМР и по видове работи за себестойност. Вижда се, че голямото движение, разликата е в печалбата. Спадовете от септември 2008 г. до сега не са само от спадане на цените на материалите и заплатите, а най-вече от спад на печалбата пряко или косвено чрез процента на допълнителните разходи. Сега печалбата е средно в рамките на 5 – 10 процента, а беше в рамките на 25 – 35 %.
Сега допълнителните разходи са 70-85 %, а бяха 90-110 %.

От второто тримесечие на 2010 г. и досега цените на СМР, макар и с малко, но растат.

Причините, според нас, са няколко:
• Големият спад на обемите през 2008 и 2009 г. (средно по около 20%) срина печалбите на строителните фирми до много ниски граници или почти до нулата. Оцеляваха по-големите защото печелят, макар и незначително, от търговските отстъпки за материалите. А без печалби няма напредък и оцелелите с право ще бъдат предпочитани при новата нормалност.
• Успешната акция за ликвидиране на обществени поръчки с „най-ниска цена“ по различни причини изчерпа доверието и вече не е единствения показател за класиране. А обществените поръчки доминират и ценовите им показатели влияят на частните, и на корпоративните.
• Сменят се материалите. Всяка година се появават нови, по-ефективни в качествено отношение материали, които осигуряват различна, по-висока устойчивост, дълготрайност, комфорт, конкурентност и т.н. на изгражданите и ремонтирани строежи. Много голяма част от традиционните, по-евтини материали „отпадат от пазара“, и се заменят с по-скъпи, които, освен че са по-скъпи изискват и по-висока квалификация от изпълнителите.
• Въпреки всеобщата криза, въпреки драстичното намаление на обеми и цени, заплатите в строителния сектор не само че не намаляха, но за 2010 – 2013 се увеличават. Тенденцията ще се запази, а заплатите с допълнителните разходи формират около 48% от себестойността или около 37-40% от стойността на СМР.
• Завишените изисквания и контрол по ЗБУТ и третирането на отпадъците се съпровождат с разходи за строителите, а те ще ги поискат и ще ги получат от възложителите.

Изброените тук причини и обективно действащата конюнктура, при която поскъпва издръжката на живота, неминуемо ще покачват цените на СМР и през 2014 г., без да може от сега някой да определи размера на промяната. Този извод едва ли ще доведе до повишаване цените на недвижимите имоти, защото при тях действат други мотивации.

Сравнение с движението на потребителските цени.

Не е случайно, нито конюнктурно обстоятелството, че в ценово отношение всички отрасли или дейности се оглеждат и сравняват с движението на „потребителската кошница“. Там цените по-малко или повече все растат, въпреки че през 2013 г. имаше малка дефлация. От приложените тук таблици е видно, че строителните цени, изведени като себестойност, следват, със забавяне, цените на НСИ по потребителската кошница. Колебанията са от размерите на печалбите 2004 – 2008 година. В този смисъл не са далече от истината инвеститорите-възложители, които държат договорните ценови промени да са в рамките на общостатистическите показатели. Този метод е приемлив за големи строителни поръчки и за голям брой строителни обекти на един възложител към един строител. За малки строежи и за разчленени и специализирани видове работи не е подходящ – от таблиците и графиките за отделни СМР е видно, че движението на цените по видове работи и по видове строежи е различно. Различно беше през 2013 година, различно ще бъде и през 2014 г.

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК