Внимание!

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при използване на съдържанието. Можете да се съгласите или откажете. Повече информация

Приемам
Сайтът sek-bg.com използва “бисквитки”, за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запомня Вашите предпочитания и действия. Можете да научите повече за това как да управлявате Вашите бисквитки, като посетите помощната функция на Вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, където се предоставя детайлна информация за управлението на бисквитки на най-разпространените браузъри.

ПИСМО № РК-1840-04-193 на ДНСК

Автор: _, публикувано на 19 Юли 2013

ПИСМО № РК-1840-04-193
на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

до
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ – БААИК, РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОТДЕЛИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредба № РД-02-20-25/2012г./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С отмяната на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и или упражняване на строителен надзор (отм. ПМС № 343 от 20.12.2012 г. ДВ, бр.103 от 28.12.2012 г.) отпада възможността консултантът да разполага и с разширен списък по чл. 6, ал. 4 от същата наредба, от квалифицирани специалисти, който не е част от лиценза.

Съгласно § 1. (1) и § 3. от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредба № РД-02-20-25 2012г./ (обн. - ДВ. бр. 98 от 2012 г.. в сила от 11.12.2012 г.) лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството /РРБ/, могат да продължат да извършват дейността си по чл. 166. ал. 1 ЗУТ до изтичане на срока на лиценза, като уведомяват в 7-дневен срок началника на ДНСК за настъпили промени в съдържанието на лиценза, в т.ч. в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

Видно от гореизложеното изискванията на Наредба № РД-02-20-25/2012г. се отнасят и за лицата, получили лиценз, издаден от министъра на РРБ, поради което дейностите по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор могат да се извършват само чрез физически лица, квалифицирани специалисти по отделните специалности, вписани по съответния ред в списъка, който е неразделна част от лиценза.

С уважение, Началник ДНСК

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК