Продават ли се наистина недвижими имоти под себестойност?

Автор: екип СЕК, публикувано на 03 Януари 2013

Всеки ден в различни осведомителни средства излизат данни за намаления или увеличения на пазарните цени на недвижимите имоти. Цените са винаги в евро, а не в лева. Строителните цени, които обявява СЕК в “Строителен обзор” или в “Справочник за цените в строителството” са винаги в лева. Механичното сравняване на строителната цена (само СМР) с обявяваните пазарни цени и то едните в евро, а другите в лева, причинява недоразумения, въпроси и противоречиви тълкувания. За справка - таблицата от стр. 17 на Строителен обзор, бр. 7-8/2012 г., актуализирана в евро и с повишение средно с 1.0 – 1.5 %, каквото е средното порастване на цените на СМР за времето август – октомври 2012 г.

Появяват се в многотиражните издания стряскащи заглавия, че на много места в страната жилищни и офисни или складови площи се продават под строителната стойност. Това твърдение не е вярно и не е ясно какво точно целят с него разпространителите му. Може би искат да подсилят твърдението, че сега е момента да се купуват подобни имоти. Вярно е, че по-ниски цени в близките 10 години едва ли ще има и затова е разумно всеки, който има средства да ги вложи в недвижимост сега, в което и да е населено място на България, не би било коректно.

Конкретните размери на себестойността на СМР не се различават повече от 10 % за различните региони, включително и за София. Защото строителните материали, горивата и електроенергията се продават почти на еднакви цени. Дистрибуторите отдавна изравниха доставните разходи. Квалифицираните майстори не са вече дефицитни и регионалните разлики в заплатите им не надхвърлят десетта процента.

Нека уточним! Себестойност в случая е паричният израз, цената, на строителната продукция, без печалбата на строителя. Средните строителни цени в евро за различните видове сгради от таблицата са по стойност, в която е включена средно 12 % печалба.

Нека разгледаме два примера:

Пример първи: Жилище в пететажна жилищна сграда – напълно завършено.
Цена по себестойност в евро, за m2:
• строително-монтажни работи 200.00
• право на строеж                      28.00
• проект                                    10.00
• надзор                                      3.00
• инв. контрол                             2.00
• такси                                        3.00
                                              246.00 евро.

Втори пример: Складова сграда от стоманена конструкция
Цена по себестойност в евро, за m2:
• строително-монтажни работи   243.00
• право на строеж                        22.00
• проект                                        8.00
• надзор                                        3.00
• инв. контрол                               2.00
• такси                                          4.00
                                                 282.00 евро.

Над получените по този начин числа следват увеличенията, отчитащи местоположението, изложението, търсенето и предлагането.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК