Абонамент 20202020 baner 990x340

Прогнозна цена и/или пазарна цена

Автор: екип СЕК, публикувано на 27 Февруари 2012

Прогнозната цена в строителството се равнява с пазарната цена в много редки случаи. Когато казваме и пишем за прогнозна цена трябва да отчитаме какво означава това.

Когато казваме „прогнозна цена” трябва поне наум да си дадем сметка какво означава това. Колко ще трябва да дадем? Колко искаме да вземем? И за какво точно? Наши, иначе оправни клиенти се оплакват и искат да им потвърдим или аргументирано да отречем прогнозната цена на техен партньор (изпълнител, инвеститор и т.н.), без да са уточнили коректно какво влиза в тази цена. Ако е сграда - какви са нейните характеристики: поне на терена върху който се фундира; на конструкцията, включително покрива; стените и изолациите; настилките и др.

И една обща представа за изпълнението: стандартно, с подобрени качества или луксозно. Като казваме „стандартно изпълнение”, това не означава, че за него има БДС. Подобен БДС не съществува. Стандартно в случая означава, че влаганите материали по цена и качество удовлетворяват минималните, но необходими изисквания за въвеждане в експлоатация, защото има бои по 2 лв./кг и по 6 лв./кг; има паркети по 10 лв./ m2 и по 40 лв./ m2 и т.н. Прогнозната цена на сграда може да се определи лесно по еталон или по окрупнени показатели, без особен риск за грешка, но за прогнозната цена на съоръжение - мост, път, пречиствателна станция, водопровод и т.н. е необходима повече прецизност, т.е. колкото е възможно по-разчленена количествена сметка. Тъй като напоследък се появяват все повече клиенти за прогнозни цени на къщи, затова в края на това изложение сме поместили изчислението за прогнозна цена на еднофамилна къща и на жилище. Подобно изчисление за конкретен имот ще може да си направи всеки наш читател.

Пазарната цена е цената, която купувачът е подготвен (готов) да даде за недвижимия имот, предмет на конкретна сделка в точно определено време (дата). Честото смесване на прогнозна с пазарна цена и обратно по вестници и телевизии, а и в практиката, се дължи, според нас, повече на инерция и незадълбочени знания, отколкото на злонамереност.

сп. "Строителен обзор"

Публикувано в

Строителни цени

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК