Абонамент 20202020 baner 990x340

Възлагане на строителство

Автор: екип СЕК, публикувано на 20 Февруари 2012

Задължително ли е в договора за строителство да е упоменато спирането, съответно замразяването и чрез какъв текст?

Текстът на договора се определя от договарящите се страни. Никой в днешно време не съчинява сам нови договорни текстове. Всеки използва образци като ги пригажда съобразно специфичните свои условия и интереси. В образеца на UNCITRAL, който е и универсалният образец, по който договарят строителството навсякъде по света, има глава (XXIV) със заглавие „Спиране на строителството” и съдържание:

 1. Общи бележки;
 2. Спиране на строителството от Възложителя;
 3. Спиране на строителството от Изпълнителя;
 4. Процедура по спиране на строителството;
 5. Последици от спирането.

В „Ръководство за договаряне” по UNCITRAL проблемът е разработен толкова подробно, че всякакви тълкувания са излишни. Друг въпрос е, че малко хора у нас го четат, много хора измислят „нови договорни теории”.

В „Червената книга” на FIDIC има глава „Прекратяване от Възложителя” със съдържание:

            1. Предупреждение да се поправи;
            2. Действия по прекратяването;
            3. Оценяване датата на прекратяване;
            4. Плащане след прекратяване;
            5. Право на Възложителя да прекрати.


В същата „Червена книга” има отделна глава за правото на прекратяване от страна на Изпълнителя със съдържание:

            1. Право на Изпълнителя да прекъсне работа;
             2. Действия по прекратяването;
             3. Спиране и изтегляне на механизация и инвентар от строежа;
             4. Плащане при прекратяване.


Терминът „прекратяване”, употребен от българския преводач на FIDIC, подлежи на уточняване - той, в случая, замества употребявания у нас „замразяване”.
По времето на „строителния бум” 2001 – 2008 г. в малка част от договорите се разработваше детайлно главата за замразяването. Това установяват сега екипите на СЕК при участия в решаването на спорове. Дойде времето, обаче, когато някоя от страните, а често и двете, съжаляват, че са пропуснали да защитят договорно правата си.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

 • Smetki small
 • Nadzor small
 • Kontrol small
 • SC 3-12 KORICA small
 • Tehnicheski small
 • SO 78 2012net small
 • dogovarjane hitrini small
 • Str remonti 1 small
 • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК