Строителен обзор 9/2012

Продават ли се наистина недвижими имоти под себестойност?

Всеки ден в различни осведомителни средства излизат данни за намаления или увеличения на пазарните цени на недвижимите имоти. Цените са винаги в евро, а не в лева. Строителните цени, които обявява СЕК в “Строителен обзор” или в “Справочник за цените в строителството” са винаги в лева. Механичното сравняване на строителната цена (само СМР) с обявяваните пазарни цени и то едните в евро, а другите в лева, причинява недоразумения, въпроси и противоречиви тълкувания.

Какво промениха в ЗУТ?

На 26 октомври в Държавен вестник, бр. 82/2012 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Това е поредната 58-ма на брой промяна през 12-те години, от когато е в сила този закон. Промените са много и не могат да се коментират в едно изложение, а това не е и необходимо на нашите читатели. Изрично отбелязваме, че голяма част от промените са редакционни, но с ползването им трябва да се внимава. В следващи броеве, в рубриката „Отговорите на СЕК”, ще помолим подходящи експерти да насочат вниманието на нашите абонати по отделни проблеми, засягащи конкретни казуси.

Нямаме намерение да се упражняваме в критики на промените. Законът е закон и е по-добре да го разучаваме и изпълняваме, вместо да отделяме време и внимание в критики.

Статията е достъпна само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

Към читателите бр. 9/12

Отпразнувахме деня на строителя.

Без особена тържественост, както други години, но мероприятието беше отчетено. Първенците бяха обявени много тихо и след празника, а те заслужаваха малко повече внимание. Статистическите служби не се отчетоха подобаващо, нито Евростат, нито НСИ. Пак отчитат понижение на обемите.

Нормите за разход на труд

При съставяне на единични калкулативни цени се използват различни норми за труд и за една и съща работа се получават различия и спорове между инвеститорския контрол и техническите ръководители. Във връзка с това питаме:

• Кой и как изработва норми за труд?
• Кои са легитимните разходни норми за труд?
• Доколко са верни и задължителни съществуващите норми?
• На какво се дължат различията?

Отговорът е достъпен само за абонати на сп. Строителен обзор. За повече информация: 02/958 65 07; 0878 455 162

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК