Абонамент 20202020 baner 990x340

Съществени изисквания към продуктите

Закон за измерванията

Обн., ДВ, бр. 46/2002 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 88, 95 и 99/2005 г.; изм., бр.36/2008г.; бр. 82/2009 г.; бр. 39/2011 г.; бр. 38 и 77/2012 г.; бр. 15 и 66/2013 г.; изм., бр. 98/2014 г.; изм., бр. 14/2015 г.

Закон за националната стандартизация

Обн., ДВ, бр. 88/2005 г.;изм., ДВ. бр. 42/2009 г.; бр. 97/2010 г.; бр. 82/2012 г.

Закон за техническите изисквания към продуктите

Обн., ДВ, бр. 86/1999 г., последни изм. - ДВ, бр. 41 и 86/2007 г.; бр.74/2009 г.; бр. 80/2010 г.; бр. 38/2011 г.; бр. 38, 53, 77 и 84/2012 г.; изм., бр. 66 и 68/2013 г.; изм., бр.98/2014г.; изм., бр.14 и 101/2015 г.

Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

Обн., ДВ, бр. 115/2002 г.; изм. и доп., бр. 40/2006 г.; бр. 8/2010 г.

Наредба за маркировката за съответствие

Обн., ДВ, бр. 65/2005 г.; изм. ДВ, бр. 66/2006 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Обн., ДВ, бр. 23/2016 г.; изм., ДВ, бр. 32/2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Обн., ДВ, бр. 23/2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Обн., ДВ, бр. 23/2016 г.; изм., ДВ, бр. 32/2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Обн., ДВ, бр. 23/2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съотвествието на газовите уреди

Обн., ДВ. бр.100 / 2003 г., изм. ДВ, бр. 24 и 40/2006 г.; изм., ДВ, бр. 50/2014 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съотвествието на съоръженията под налягане

Обн. ДВ. бр.91/2016г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели

Обн., ДВ, бр. 23/2016 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие

Обн., ДВ, бр. 56/2004 г .; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40/2006 г.; изм. ДВ, бр. 37/2007 г .; изм. ДВ, бр. 97/2008 г..; изм., ДВ, бр. 50/2014 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Обн., ДВ, бр. 48/2002 г., изм. ДВ, бр. 13/2003 г., изм. ДВ, бр. 24 и 40/2006 г.; изм., ДВ, бр. 50/2014 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Обн., ДВ, бр. 11/2004 г .; изм. ДВ, бр. 24, 28 и 40/2006 г .; ДВ, бр. 37/2007 г.; изм., ДВ, бр. 50/2014 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК