Абонамент 20202020 baner 990x340

Приемане и измерване на строителни работи в сгради

Контрол без разрушаване на метални заварени съединения

Публ., БСА 5/80 г., изм. и доп. 4/81 г., 11/82 г. и 4/84 г.

Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни стоманобетонни конструкции

Публ., ДВ, бр. 97/94 г., изм., ДВ, бр. 53/99 г.,

Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи

Публ., БСА 10/86 г.

Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения

Публ., БСА 6/88 г.

Правила за приемане на подови настилки

Публ., БСА 2-3/89 г., попр., бр. 8/89 г.

Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи

Публ., БСА 4/86 г.

Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството

Публ., БСА 3/86 г., изм., ДВ, бр. 89/2008 г. - отменя се част Хидроизолации

Правилник за изпълнение и приемане на дървени носещи конструкции

Публ., БСА 1/68 г.

Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции

Публ., БСА 5/84 г.

Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

Публ., БСА 11/84 г.

Правилник за изпълнение и приемане на стоманени конструкции

Публ., БСА 10/68 г., изм. и доп. 8/78 г.и 1/82 г.

Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения

Публ., БСА 1/82 г., изм. и доп. 2/84 г.и 6/88 г.

Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите

Публ., БСА 6/85 г.

Специални промишлени фундаменти (Фундаменти под машини)

Публ., БСА 7-8/68 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК